امروز برای شما یک تست خود شناسی قرار دادیم.با دقت به سوال ها جواب دهید و در پایان جواب تعبیرتان را بگیرید.

۱- دریا را با کدام یک از وی‍گی های زیر تشریح می کنید.

آبی تیره،شفاف،سبز،گل آلود

۲- کدام یک از اشکال زیر را بیشتر دوست دارید؟

دایره، مربع، مثلث

۳- فرض کنید در راهرویی راه می روید.دودر میبینید.

یکی در ۵قدمی سمت چپتان و دیگری در انتهای راهرو است.هردو در بازاند.

کلیدی جلوی شما بر روی زمین است.آیا آن را بر میدارید؟

بله ، خیر

۴- رنگها را به ترتیب اهمیتی که برایتان دارد بگویید.

قزمز،آبی،سبز،سیاه،سفید

۵- دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟

قله،دامنه،پای کوه

۶- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه ای،سیاه ، سفید

۷- طوفانی در راه است،کدام یک را انتخاب می کنید؟

یک اسب ،‌ یک خانه

پاسخ هایتان را بخوانید تا  با شخصیتتان بیشتر آشنا شوید.

پاسخ تست شماره یک:

آبی تیره: شخصیتی پیچیده

سبز: آسان گیر و بی خیال

شفاف: به سادگی قابل درک

گل آلود: آشفته و سردرگرم

پاسخ شماره دو:

دایره: سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد

مربع: خود رای و خود محور

مثلث: یک دنده و لجباز

پاسخ شماره سه:

بله: شما آدم فرصت طلبی هستید.

خیر: شما آدم فرصت طلبی نیستید.

پاسخ شماره چهار:

این سوال اولویت شما در زندگی را مشخص می کند.

آبی: دوستان و رابطه

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دل بستگی

سیاه: مرگ

سفید: ازدواج

پاسخ شماره پنج

قله: جاه طلبی زیاد

دامنه: جاه طلبی متوسط

پای کوه: جاه طلبی کم

پاسخ شماره شش:

قهوه ای: فروتن و خاکی

سفید: برتر ، مغرور ، تاثیرگذار

سیاه: غیر قابل پیش پینی ، سرکش ، هیجان انگیز

پاسخ شماره هفت:

این سوال اولویت های  شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1389    | توسط: mohsen agha    | طبقه بندی: روانشناسی،     | نظرات()